درباره hashemi

This author has not yet filled in any details.
So far hashemi has created 18 blog entries.

طرح زهکش زیرزمینی اراضی شالیزاری دانشگاه علوم کشاورزی ساری

Two depths subsurface drainage studies and designed implementation supervisio

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۵۰:۱۵ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

طرح مطالعات مرحله دوم تثبیت بستر و دیواره رودخانه بزپل

Bozpol river bank and bed stabilization studies (phase 2)

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۴۴:۴۸ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

طرح مطالعات مرحله اول تثبیت بستر و دیواره رودخانه بزپل

Bozpol river bank and bed stabilization studies (phase 1)

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۴۳:۴۰ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

پروژه¬های آبیاری تحت فشار باغات و اراضی استان مازندران (۱۳۹۱)

Pressurized irrigation (trickle & sprinkler) system design

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۳۷:۲۰ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

طرح نظارت بر تثبیت دیواره رودخانه¬های استان گیلان (خسارت دیده از سیل)

Guilan province river bank stabilization supervision, damaged by floods

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۳۴:۰۴ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

پروژه¬های آبیاری تحت فشار باغات و اراضی استان مازندران (۱۳۹۳)

Pressurized irrigation (trickle & sprinkler) system design

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۳۱:۱۳ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

مطالعات مرمت و بازسازی بخشی از آببندان های استان مازندران (۱۳۹۲)

Mazandaran province Ab-bandans rehabilitation and improvement studies (Part 1)

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۲۸:۳۵ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

طرح مطالعات مرحله دوم لایروبی و بهسازی آب¬بندان¬های استان گیلان

Guilan province Ab-bandans rehabilitation and improvement studies

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۲۵:۳۴ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه

مطالعه وضعیت بهره¬برداری و عملیات تعمیر و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی مدرن تجن

Mazandaran Tajan Ir. & Dr. network studies on operation and maintenance

توسط |۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۲۳:۳۹ +۰۰:۰۰۲۵ام آذر, ۱۳۹۹|پروؤه|بدون دیدگاه