در حال بارگذاری ...
صفحه اصلی۱۳۹۹-۹-۲۵ ۱۲:۱۹:۵۵ +۰۰:۰۰

شرکت مهندسی مشاور توسعه پایدار جلگه

 با کادری مجرب و با ترکیبی از نیروهای جوان و با سابقه در مسیر ایجاد بستری مناسب جهت توسعه پایدار کشور علی الخصوص منابع آب و خاک گام خواهد برداشت. این مشاور توانایی لازم در انجام کارهای مطالعاتی مورد نیاز کارفرمایان را دارد و کارشناسان این مشاور در مواردی چون طراحی زهکش زیرزمینی در مزارع شالیزاری، طراحی آب بندان برای توسعه منابع آب در شمال کشور و تشکیل تشکل­های آب بران دارای سوابق منحصربفردی هستند که توضیحات مرتبط با روند اجرایی این موارد در رزومه ارائه گردیده است.

توسعه پایدار جلگه

زمینه فعالیت شرکت

 • طراحی و نظارت بر ساخت شبکه آبیاری و زهکشی
 • طراحی و نظارت بر ساخت سد و ابنیه فنی هیدرولیکی
 • <طراحی و نظارت بر ساخت ایستگاه پمپاژ
 • طراحی و نظارت بر اجرای آبیاری تحت فشار
 • طراحی و نظارت بر اجرای تجهیز، نوسازی و یکپارچهسازی اراضی شالیزاری
 • مدیریت منابع آب
 • طراحی و نظارت بر اجرای فضای سبز
 • طراحی و نظارت بر ساخت آببندان و ابنیه مربوطه
 •  مهندسی اجتماعی و طراحی نظامهای بهرهبرداری و مشارکتهای مردمی ( تشکل آببران)
 • حفاظت و مهندسی رودخانه
 • تهیه طرح جامع بهرهبرداری و نگهداری شبکههای آبیاری و زهکشی
 •  تعیین الگوی کشت براساس شرایط اجتماعی، کشاورزی، منابع آب و … در منطقهی طرح
 •  طراحی و نظارت بر ساخت گلخانه و مجتمعهای گلخانهای
 •  خدمات مدیریت طرح (تهیه برنامه زمانی و مالی طرح، همکاری با کارفرما در برگزاری مناقصههای
 • انتخاب مشاور و یا پیمانکار طرح، ایجاد هماهنگی بین فعالیت مشاوران، پیمانکاران و ذینفعان، بررسی
 • فنی گزارشات، نقشهها و مدارک فنی مطالعات و طراحی مشاور، …. )

پـروژه‌ها